​Så er du på vej

​​Ring og hør nærmere:

75 13 63 84

40531 Personbefordring med bus 30 dage

Adgangsbetingelser:

Du har kørekort til almindelig bil og ønsker beskæftigelse som chauffør indenfor rutebus eller turistbus.


Du skal være fyldt 23 år.


Du skal inden uddannelsen til buschauffør påbegyndes have erhvervet kørekort til kategori B samt opfylde særlige helbredsmæssige og strafferetlige krav.


Du skal beherske det danske sprog i forhold til opgaverne som erhvervschauffør.

Varighed:

Kurset er på 222 lektioner. (6,uger)


Beviser:

Deltagerne modtager kursusbevis, såfremt følgende punkter er opfyldt:
1. Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser.
2. Deltageren har bestået kursets afsluttende prøver.


Kursusbeskrivelse:

Du får gennem teori og praktiske øvelser et kendskab, som gør at du på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
kan føre og betjene køretøjet.

Uddannelsen tager sigte på at du erhverver buskørekort (Kat. D-erhverv).
Efter kurset kan du arbejde som buschauffør og føre køretøjet rationelt. Du får også kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik samt reglerne for vejtransport.

Du opnår kvalifikationsbevis Jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.

EU efteruddannelse for buschauffører

Alle nuværende og kommende erhvervschauffører skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år.

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i det, der undervises i på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

På efteruddannelsen får du uddybet og repeteret nogle af de emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Du får ajourført de kundskaber, som er væsentlige for dit arbejde som buschauffør med særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.
Efteruddannelsen bus varer 5 dage, hvoraf de 3 dage indeholder obligatoriske fag. De sidste 2 dage kan der vælges imellem en række forskellige kurser f.eks. avanceret køreteknik, kontrolapparater og køre/hviletid, temperaturfølsom gods og kørsel med specielle busser.
Der vil også blive mulighed for at vælge et brancherettet 5 dages kursus som en færdig ”5 dages pakke” f.eks. rutebuskørsel eller international turistkørsel.

Efteruddannelse bus skal være gennemført senest:


Chaufførens fødselsdato
1,2 eller 3 senest den 30. juni 2009
4,5 eller 6 senest den 31. december 2009
7,8 eller 9 senest den 30. juni 2010
10,11 eller 12 senest den 31. december 2010
13,14 eller 15 senest den 30. juni 2011
16,17 eller 18 senest den 31. december 2011
19,20 eller 21 senest den 30. juni 2012
22,23 eller 24 senest den 31. december 2012
24,26 eller 27 senest den 30. juni 2013
28,29,30 eller 31 senest den 31.december 2013

★ ★ ★ ★ ★

​​Vurderet 4.7 / 5 stjerner på baggrund af 46 anmeldelser på Facebook

​FIRMAINFO​

Trafikskolen ApS

CVR: 33883285

ADRESSE​

Lillebæltvej 61

6715 Esbjerg N

​KONTAKT​

Telefon: 75 13 63 84

E-mail: info@trafikskolen-esbjerg.dk