​Så er du på vej

​​Ring og hør nærmere:

75 13 63 84

​EU Efteruddannelse​​

Trafikskolen i Esbjerg tilbyder efteruddannelse til chauffører efter EU-lovgivningen. Kravet om efteruddannelse er indført for dels at have mere fokus på færdselssikkerhen, samt at uddanne chaufførerne i at køre mijørigtigt og økonomisk. EU efteruddannelsen er både et krav for nyuddannede chauffører og mere rutinerede chauffører. Ønsker du at høre mere om efteruddannelse for chauffører, er du velkommen til at ringe til os på 75 13 63 84 eller send en mail til info@trafikskolen-esbjerg.dk.

Eftereruddannelse for buschauffører

Alle nuværende og kommende erhvervschauffører skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år.


EU Efteruddannelse tager udgangspunkt i det, der undervises i på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse.


På efteruddannelsen får du uddybet og repeteret nogle af de emner, der er dækket af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Du får ajourført de kundskaber, som er væsentlige for dit arbejde som buschauffør med særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.


Efteruddannelse til bus varer 5 dage, hvoraf de 3 dage indeholder obligatoriske fag. De sidste 2 dage kan der vælges imellem en række forskellige kurser f.eks. avanceret køreteknik, kontrolapparater og køre/hviletid, temperaturfølsom gods og kørsel med specielle busser.


Der vil også blive mulighed for at vælge et brancherettet 5 dages kursus som en færdig ”5 dages pakke” f.eks. rutebuskørsel eller international turistkørsel.


Vi planlægger ud fra det synspunkt, at uddannelsen skal kunne gennemføres på så mange fleksible måder, at alle for mulighed for, at gennemføre efteruddannelsen på tidspunkter der passer den enkelte virksomhed og chauffør bedst. Der er blive mulighed for at vælge imellem almindelige 5 dages dagkurser, aftenkurser, weekendkurser og uddannelsen splittet op på enkeltdage.

Se kursuskalender

Efteruddannelse for godschauffører

Fra 10. september 2009 starter den obligatoriske efteruddannelse for godschauffører. Formålet med efteruddannelse er at sikre en professionel chauffør, der:

  • Kan føre sit køretøj hensynsfuldt og økonomisk
  • Kan køre sikkert i trafikken
  • Kan optræde hensigtsmæssigt ved uheld og ulykker
  • Kender reglerne der henhører til chaufførfaget.


Kravet om efteruddannelse omfatter alle nuværende og kommende chauffører. I tilfælde hvor efteruddannelsen ikke er gennemført rettidigt, vil chaufføren få kørselsforbud, hvis han stoppes af politiet, samt bøde for at udføre erhvervsmæssig kørsel uden at have chaufføruddannelses-bevis.


Den obligatoriske del af uddannelsen indeholder:

  • Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid
  • Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for godsbranchen
  • Hjerte - Lunge - Redning
  • Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi
  • Lastsikring


Chauffører bliver ikke indkaldt automatisk og den enkelte chauffør eller arbejdsgiver skal derfor selv sørge for at melde sig til. Kravet til varighed af den lovpligtige efteruddannelse er 5 uddannelsesdage,og der er mulighed for at undervisningen kan etableres om aftenen og i weekender, dog skal alle 5 kursusdage gennemføres inden for 12 måneder, for at der kan udstedes bevis. Da der ikke kan gives dispensation for kravet om gennemførelsen af uddannelsesforløbet har Færdselsstyrelsen, for at sikre en spredning af efteruddannelsen, udarbejdet følgende tidsplan:


Kurset gennemføres mandag til fredag kl. 8:00 - 15:24

★ ★ ★ ★ ★

​​Vurderet 4.7 / 5 stjerner på baggrund af 46 anmeldelser på Facebook

​FIRMAINFO​

Trafikskolen ApS

CVR: 33883285

ADRESSE​

Lillebæltvej 61

6715 Esbjerg N

​KONTAKT​

Telefon: 75 13 63 84

E-mail: info@trafikskolen-esbjerg.dk