​Så er du på vej

​​Ring og hør nærmere:

75 13 63 84

Godschauffør

På denne side finder du en beskrivelse af de kursustyper, vi tilbyder i relation til lastbilkørsel. For alle gælder det, at kurset gennemføres ved en kombination af klasseundervisning, lærerstøttet multimedieundervisning, gennemførsel af prøver/prøvemateriale, praktisk køretræning, gruppearbejde og virksomhedsbesøg.


47854 Godstransport med lastbil


Adgangsbetingelser:

Du har kørekort til almindelig bil og ønsker beskæftigelse
som lastbilchauffør indenfor godstransport med lastbil.
Du skal være fyldt 21 år


Kursusbeskrivelse:

Du vil gennem teori og praktiske øvelser få kendskab til lastbilchaufførens arbejdsfunktioner.
Der bliver i undervisningen lagt vægt på færdselssikkerhed, miljørigtig kørsel samt service og logistik.
Uddannelsen tager sigte på at du erhverver kørekort til lastbil (Kat. C).
Efter kurset kan du arbejde som lastbilchauffør og betjene og føre køretøjet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Endvidere kan du udføre elementær fejlfinding på lastbilen, samt i mindre omfang foretage udbedring af
driftsfejl.
Der undervises ligeledes i ruteplanlægning.
Du opnår kvalifikationsbevis Jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.


Varighed

Kurset er på 222 lektioner. (6 uger)


Beviser

Deltagerne modtager kursusbevis, såfremt følgende punkter er opfyldt:
1. Deltageren har gennemført kurset uden væsentlige forsømmelser.
2. Deltageren har bestået kursets afsluttende prøver

45114 kørsel med vogntog kat. C/E


Målgruppe:

Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.


Kursusbeskrivelse:

Efter gennemført uddannelse kan du, føre vogntog, kategori C/E samt forestå forebyggende vedligehold af
vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl.
Endvidere kan du udføre fagligt relaterede opgaver i forhold til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø- og forsikringsbestemmelser.
På kurset bliver du bekendt med korrekt lastning og surring, til- og frakobling af påhængsvogn, kærre og
sættevogn.
Du får gennem undervisningen endvidere kendskab til transport af temperaturfølsomt gods og internationale
transportdokumenter.


Varighed:

148 lektioner (4,uger)


Eksamen:

Køreprøve, kategori C/E.


Kurset indeholder 148 lektioner, som afvikles mandag til fredag over 4 uger fra 8:00 - 15:24

★ ★ ★ ★ ★

​​Vurderet 4.7 / 5 stjerner på baggrund af 46 anmeldelser på Facebook

​FIRMAINFO​

Trafikskolen ApS

CVR: 33883285

ADRESSE​

Lillebæltvej 61

6715 Esbjerg N

​KONTAKT​

Telefon: 75 13 63 84

E-mail: info@trafikskolen-esbjerg.dk